Competitie

Er worden per seizoen 4 competitierondes gespeeld van ieder 6 zittingsdagen.

Zie het rooster inclusief barassistentie onder Afmelden

Na iedere ronde vindt promotie/degradatie plaats.

Per middag worden er 24 spellen gespeeld. De uitslagen en standen staan op de speeldag vanaf ’s avonds 20.30 uur op de website.

Barbediening

Er is barbediening aanwezig van 14.45 uur tot 17.15 uur.

Consumpties worden genoteerd op het loopbriefje en dienen aan het einde van de speelmiddag digitaal afgerekend te worden bij de kassa. Voor de bediening wordt per paar € 1,– in rekening gebracht. Deze dient apart contant te worden afgerekend. Een eventuele fooi (vrijblijvend) kan ook contant worden betaald. Voor assistentie van de bediening gedurende de pauze en na afloop geldt onderstaand rooster.

Kampioenen

Aan het eind van elk seizoen wordt er een paar als clubkampioen en een paar als slemkampioen benoemd.

Zie het wedstrijdreglement voor de berekening van de kampioen. (2.10, 2.11)

Hieronder de kampioenen van de afgelopen jaren. In de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022  zijn er door corona geen kampioenen bepaald. 

Seizoen Clubkampioenen Slemkampioenen
2023 -2024 Liesbeth Valk & Frida Vos Jan Kaptein & Nico Valk
2019 -2020 Karin Debets & Mart Debets Karin Debets & Mart Debets
2018 -2019 Gijs van Mourik & Maaike Ottema Karin Debets & Mart Debets
2017 -2018 Harry Huygen & Cor Venneker Jan Kaptein & Nico Valk
2016 -2017 Harry Huygen & Cor Venneker Marjan Glandorf & Liesbeth van der Stappen
2015 -2016 Anneke de Meulemeester & Gijs van Mourik Anneke de Meulemeester & Gijs van Mourik